กรมสุขภาพจิตขับเคลื่อน “บัญญัติสุข 10 ประการ”

ประเทศไทยมีความสุขเป็นอันดับ 46 ของโลก อันดับ 3 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์-มาเลเซีย กรมสุขภาพจิต เร่งขับเคลื่อน “บัญญัติสุข 10 ประการ” สูตรแห่งความสุขสำหรับคนไทย น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้รายงานผลการสำรวจดัชนีความสุขของประชากรในประเทศทั่วโลกเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกได้แก่ประเทศฟินแลนด์

อันดับที่ 2 คือประเทศนอร์เวย์ ส่วนของประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 46 จาก 156 ประเทศ และเป็นที่ 3ของประเทศกลุ่มอาเซียนถัดจากสิงคโปร์และมาเลเซีย นอกจากนี้ รายงานยังระบุว่าประเทศไทยทำได้ดีขึ้นในเรื่องของ สุขภาวะและอายุเฉลี่ยประชากร และการมีโอกาสและทางเลือกในชีวิต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญมากสำหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของแต่ละบุคคล สำหรับการดำเนินการของกรมสุขภาพจิต ในด้านการส่งเสริมความสุขคนไทย กรมสุขภาพจิตได้ดำเนินการภายใต้นโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพจิต โดยกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่เป้าหมายคนไทย 4.0 “มีปัญญา อารมณ์ดี มีความสุข อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า” กำหนดตัวชี้วัด ระดับความสุขของประชากรไทย ตามการสำรวจขององค์การสหประชาชาติ อยู่ที่อันดับ 26 ในปี 2579

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวอีกว่า บัญญัติสุข 10 ประการ ซึ่งเป็นสูตรแห่งความสุข ที่กรมสุขภาพจิต ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้คนไทยได้ใช้เติมความสุขให้ชีวิต ได้แก่ 1)ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อย 30 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 2) ค้นหาจุดแข็ง ความถนัดและศักยภาพตัวเอง และพัฒนาจนเป็นความสำเร็จ 3) ฝึกการหายใจคลายเครียด ทำทุกครั้งเมื่อเจอปัญหาหรือรู้สึกตึงเครียด ด้วย วิธีง่ายๆ เช่น วิธีที่ 1 หายใจสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติ แต่หายใจออกให้ยาวขึ้นโดยรู้ตัว วิธีที่ 2หายใจออกให้ยาวกว่าการหายใจเข้า ประมาณ 2 เท่า เช่นนับเลข 1-2-3-4 เมื่อหายใจเข้า และกลั้นไว้ จากนั้นนับเลข 1-2-3-4-5-6-7-8 เมื่อหายใจออก วิธีที่ 3 หายใจโดยวางความรู้สึกไว้ที่ท้องขณะหายใจออก จะรับรู้ได้ว่าท้องแฟบ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth