การกระตุ้นสมองแบบไม่รุกล้ำ

การกระตุ้นสมองแบบไม่รุกล้ำนั้นจะต้องทำการทดลองเป็นครั้งแรกควบคู่ไปกับเทคนิคการถ่ายภาพสมองขั้นสูงในผู้ป่วยที่มีสติน้อยที่สุดหรืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ผลลัพธ์ที่ดีจากศูนย์สุขภาพสมองมนุษย์ที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมซึ่งชี้ให้เห็นว่าการกระตุ้นสมองแบบไม่รุกรานสามารถปรับปรุงความสำเร็จของการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนอง

การทดลองใช้ RAINDROP ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมและโรงพยาบาลเวลลิงตันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ HCA Healthcare UK จะใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพสมองขั้นสูงเพื่อติดตามผลของการกระตุ้นสมองแบบไม่รุกรานในผู้ป่วยกลุ่มเล็ก ๆ จุดประสงค์คือเพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าสามารถใช้เทคนิคการกระตุ้นเพื่อปรับปรุงการสื่อสารและการกู้คืนได้อย่างไรด้วยความหวังว่าวันหนึ่งจะเสนออัตราการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองด้วยจิตสำนึกที่ยืดเยื้อ