จีนจะไม่ล้มเลิกการใช้กำลังในการพยายามรวมชาติกับไต้หวัน

จีนประกาศในวันนี้จะไม่ล้มเลิกการใช้กำลังเพื่อพยายามรวมชาติกับไต้หวัน พร้อมระบุจะใช้มาตรการทางทหารที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อสยบพวกแบ่งแยกดินแดน

จีนออกสมุดปกขาวด้านการทหารเล่มล่าสุดในวันนี้ โดยหนึ่งในเรื่องที่ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ คือ การควบคุมความพยายามในการเรียกร้องเอกราชของไต้หวัน และการจัดการขั้นเด็ดขาดกับสิ่งที่จีนถือว่าเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในทิเบตและเขตปกครองตนเองซินเจียงทางตะวันตกของประเทศ

ไต้หวัน ซึ่งปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย แยกการปกครองจากจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ หลังสงครามกลางเมือง ในปี 2492 แต่จีนยังคงถือว่าไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีน และพยายามหาหนทางรวมชาติโดยสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม โฆษกกระทรวงกลาโหมจีนระบุว่า ภัยคุกคามจากการแบ่งแยกดินแดนของไต้หวันกำลังเพิ่มมากขึ้น พร้อมเตือนบรรดาผู้ที่พยายามแสวงหาเอกราชให้กับไต้หวันว่ารังแต่จะพบทางตัน

สมุดปกขาวด้านการทหาร ซึ่งถือเป็นกรอบนโยบายด้านการทหารของจีน จะออกฉบับใหม่ทุก 2-3 ปี โดยสมุดปกขาวฉบับที่ออกในวันนี้เน้นย้ำว่า จีนจะเข้าหาอย่างตั้งรับ แต่หากถูกโจมตีก็จะโจมตีกลับอย่างไม่ต้องสงสัย.