ดื่มหนักอายุสั้น

ผลการวิจัยใหม่เตือน ดื่มเหล้าหนักฆ่าคนไวกว่าสูบบุหรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้หญิง ส่วนภาพรวม คอสุราจะมีอายุขัยสั้นกว่าคนทั่วไปถึง 20 ปี

สถาบันวิจัยในเยอรมนีได้ศึกษาเป็นระยะเวลากว่า 14 ปีในผู้ใหญ่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ติดแอลกอฮอล์ โดยผลการวิจัยพบว่า อัตราการตายในหมู่ผู้หญิงที่ติดสุราสูงถึง 4.6 เท่าของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน ในขณะที่อัตราการตายของผู้ชายที่ติดสุราก็สูงกว่ามาตรฐานถึงเกือบ 2 เท่าเช่นกัน

ขอบคุณ สสส.