ตัวอย่างที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของสไตล์ยุโรป

สวนบ้านแก้วพาเลซในท่าอำเภอช้างเป็นตัวอย่างที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของสไตล์ยุโรปจากต้น 20 ศตวรรษ พระบรมราชินีนาถของสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานพระบรมราชินีนาถแห่งราม เรือนจำฝรั่งเศสโบราณเปิดให้ผู้เข้าชมตรงข้ามกับพระราชวังอันหรูหรา

เรือนจำคึกคูเมื่อก่อนหาดแหลมสิงห์ถูกสร้างขึ้นเพื่อจับคนไทยที่ต่อต้านการยึดครองของฝรั่งเศสในจันทบุรี เรือนจำสูง 7 เมตรขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกสร้างด้วยอิฐซึ่งมีขนาด 4.40 เมตรต่อข้าง ผนังถูกเจาะรูสำหรับระบายอากาศ แต่หลังคามีรูพรุนตั้งอยู่ที่กระท่อมไก่ซึ่งเป็นสัตว์ที่ตกค้างอยู่ในเรือนจำเป็นรูปแบบของการทรมาน