‘ตูน บอดี้สแลม’ ทำให้เห็นแล้ว

การวิ่ง 2,215.40 กิโลเมตร ในโครงการก้าวคนละก้าว ของตูน บอดี้สแลม ยังประทับใจของประชาชนชาวไทยด้วยความสุข ใจของคนไทยตั้งอยู่ในหลักธรรมะข้อมุทิตา ในพรหมวิหาร 4 อย่างพร้อมเพรียง จึงมีอารมณ์ความสุขกันทั่วหน้า การที่ยกเรื่องตูนมาพูดถึง ก็เพื่อให้เข้ากับวันที่คนไทยเรียกหาความสุขในวันสิ้นปีเก่าที่คนทั่วโลกฉลองการรับศักราชใหม่

โดยหวังว่าชีวิตในศักราชใหม่จะดีขึ้นกว่าศักราชที่ผ่านไป ที่เจ็บ และจนก็ขอให้หมดไป ขอให้ความสุขสบาย หายจนเข้ามาแทน จะสุขได้อย่างไร ตูน บอดี้สแลม ทำให้ดูแล้ว แท้จริงแล้ว การกำหนดให้เป็นวันปีเก่าและปีใหม่ ตามวันเวลาที่ปรากฏในปฏิทิน ว่า วันที่ 31 ธ.ค. คือวันสิ้นปี ในเวลา 24.00 น. จากนั้นให้นับวันใหม่ของปีใหม่ หรือวันที่ 1 ม.ค.เป็นการนับปีปฏิทินที่นิยมทั่วโลก เพราะมีความสะดวกในการกำหนด นัดหมาย จะได้ตรงกัน ส่วนทางพระพุทธศาสนา นอกจากนับข้างขึ้นข้างแรมที่เรียกว่าจันทรคติแล้ว ยังให้ความหมายของเวลาว่า กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา แปลว่า กาลเวลาย่อมกินสรรพสัตว์กับทั้งตัวมันเอง ขยายความว่า วันเวลาจัดอยู่ใน 3 วาระ ได้แก่ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต จากกลางวันเป็นกลางคืน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครมาหยุดยั้งได้ กาลเวลาจึงกัดกินตัวเอง ส่วนคำว่าพร้อมทั้งสรรพสัตว์นั้นหมายถึงสัตวโลก รวมทั้งมนุษย์ เมื่อเพิ่มศักราชใหม่ ก็เพิ่มอายุขัยให้แก่สิ่งมีชีวิต ซึ่งชีวิตก็หมุนไปๆ จนสุดท้ายก็หยุดหมุน คือจบชีวิต แต่จบเมื่อไร สิ้นสุดเมื่อไร ไม่มีใครรู้ ท่านจึงว่ารู้วันเกิด แต่ไม่รู้วันตาย ดังนั้นขณะที่ยังมีชีวิต อย่าประมาท ต้องทำวันเวลาให้เกิดประโยชน์ อย่างน้อยก็ทำบุญ ทำกุศล อย่านั่งหายใจทิ้ง เพราะชีวิตจะหมดความหมาย กลายเป็นโมฆบุรุษ ส่วนเรื่องที่นิยมกันในช่วงสิ้นปี ต้อนรับปีใหม่ คือส่งบัตรอวยพร แต่ปัจจุบันการส่งบัตรเกือบหายไปแล้ว เพราะส่งคำอวยพรกันทางไลน์แล้ว อันการส่งบัตรอวยพรที่นิยมก่อนไลน์จะแย่งพื้นที่นั้น ชาวตะวันตกทำกันมาเป็นร้อยปีแล้ว และไทยเริ่มส่งบัตรอวยพรกันหนแรก ในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่ง เอนก นาวิกมูล เล่าว่า รัชกาลที่ 4 ทรงส่งบัตรอวยพรปีใหม่ให้บรรดาทูตและกงสุลต่างๆ เรื่องนี้ปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ Bangkok Recorder ของหมอบรัดเลย์ มาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ไทยรับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้น คำว่า ส.ค.ส.ได้เกิดขึ้นในสมัยนี้ จึงเห็นบัตร ส.ค.ส.ในสมัยรัชกาลที่ 5 เก็บรักษาไว้ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth