ทช. เปิดแผนอำนวยความสะดวกปลอดภัยรับสงกรานต์

กรมทางหลวงชนบท เผิดแผนอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ คุมเข้มข้น 11-17 เม.ย. 61 พร้อมรณรงค์ ‘ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด’ ลดอุบัติเหตุ นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ตนได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 61 ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง 

โดยได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้การรณรงค์ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเป็นการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล รวมทั้งได้ขอความร่วมมือให้ผู้รับจ้างคืนผิวจราจรและหยุดก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องหมายเตือน ไฟฟ้าแสงสว่าง/สัญญาณ อุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วนตามรูปแบบที่กรมกำหนด เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากที่สุด

นายพิศักดิ์ กล่าวต่อว่า ซึ่งได้แบ่งมาตรการดำเนินการเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย 1.ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ วันที่ 1 มี.ค.-10 เม.ย.61 ต้องปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพาน ในความรับผิดชอบ ตรวจสอบ ปรับปรุง ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง ปรับปรุงบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยของสายทาง (ช่วง กม.) ที่ต้องดำเนินการกำกับควบคุมเข้มข้นตามมาตรการ 777 ยกกำลัง 3 ของกระทรวงคมนาคม ส่วนโครงการก่อสร้างหรือบูรณะ ถนนและสะพาน เตรียมความพร้อมคืนผิวจราจร ตรวจสอบระบบสายด่วน 1146, ระบบ CCTV, ระบบวิทยุสื่อสาร และประชาสัมพันธ์และรณรงค์การอำนวยความสะดวกและปลอดภัยบนถนน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews