ทริสฯ ลดเครดิตองค์กร “บีอีซีเวิลด์

ทริสเรทติ้งลดอันดับเครดิตองค์กร “บีอีซี เวิลด์” เป็น “A” จาก “A+” ด้วยแนวโน้ม “Stable”

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศลดอันดับเครดิตองค์กรบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) มาอยู่ที่ระดับ “A” จากระดับ “A+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” การปรับลดอันดับเครดิตสะท้อนถึงความเข้มแข็งด้านการแข่งขันของบริษัทที่ลดลง รวมทั้งผลประกอบการที่อ่อนแอจากการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมโทรทัศน์/ทีวีในภาวะที่งบใช้จ่ายโฆษณาชะลอตัว รวมถึงพฤติกรรมของผู้ชมที่เปลี่ยนไปบริโภคสื่อออนไลน์มากขึ้น อันดับเครดิตยังพิจารณาถึงสถานะความเป็นผู้นำในธุรกิจและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท

ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะดำรงสถานะสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่ดีได้ต่อไปในระยะ 12 เดือนข้างหน้าโดยพิจารณาจากแหล่งที่มาและแผนการใช้เงินทุนของบริษัท ภายใต้สมมติฐานคาดว่าบริษัทจะมีเงินทุนจากการดำเนินงานอย่างน้อย 1,200 ล้านบาทต่อปี และมีเงินสดและเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี 2560 อีก 1,121 ล้านบาท ขณะที่บริษัทมีแผนลงทุนประมาณ 85-100 ล้านบาทต่อปี และมีภาระต้องชำระค่าใบอนุญาตทีวีดิจิทัลรวม 546 ล้านบาทต่อปีในปี 2561 อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อยู่ระหว่างนำเรื่องเสนอรัฐบาลให้มีการพักชำระค่าใบอนุญาตทีวีดิจิทัลระหว่างปี 2561-2563 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล.-สำนักข่าวไทย