“นรชิต”หวั่นยืดเวลาบังคับใช้ก.ม.ส.ส.กระทบเลือกตั้ง

“นรชิต”หวั่นยืดเวลาบังคับใช้ก.ม.ส.ส.กระทบเวลาเลือกตั้ง “ชูศักดิ์”กังขาแนวคิดเลื่อนวันบังคับใช้ก.ม.90วัน หวังบรรลุจุดประสงค์อยู่ยาว  เตือนผิดคำพูดระวังเกิดวิกฤตการเมืองเหมือนปี35  เมื่อวันที่ 18 ม.ค. นายนรชิต สิงหเสนี โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงกรณีที่มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เตรียมเสนอคำแปรญัตติให้ขยายเวลาการบังคับใช้ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)

ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ออกไป 90 วันนับจากวันที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากเดิมที่กำหนดให้มีผลบังคับใช้ในวันถัดไปว่า ตนขอให้ความเห็นฐานะกรรมการกฤษฎีกาว่า การพิจารณาร่างพ.ร.บ.ที่ผ่านมาเคยมีการกำหนดให้มีผลบังคับใช้ ในระยะเวลาหนึ่งหลังจากที่ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา โดยที่ต้องกำหนดระยะเวลาให้มีผลบังคับใช้นั้น เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อม ในหลักการของรัฐธรรมนูญที่กำหนดว่าหลังจากที่กฎหมายเลือกตั้ง 4 ฉบับมีผลบังคับใช้ คือ กฎหมายพรรคการเมือง กฎหมายกกต. กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. และกฎหมายการได้มาซึ่งส.ว. แล้วให้จัดการเลือกตั้งภายใน 150 วัน หากกฎหมายฉบับใดเขียนให้มีผลบังคับใช้แบบมีระยะเวลาอาจทำให้เวลา 150 วันตามรัฐธรรมนูญต้องบวกเพิ่มไปตามด้วย ดังนั้นประเด็นที่อาจเกิดขึ้นควรพิจารณาในแง่ตอบโจทย์ของเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญด้วย

นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่กมธ.วิสามัญสนช.จัดประชุมลับแก้ไขเงื่อนระยะเวลาบังคับใช้กฎหมายส.ส. โดยจะแก้ไขมาตรา 2 ในร่างกฎหมายส.ส.ให้มีผลบังคับใช้ไปอีก 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะทำให้มีการขยับวันเลือกตั้งออกไปเป็นเดือนก.พ.2562 ว่า ถ้าเป็นจริงเท่ากับการเลื่อนระยะเวลาเริ่มต้นของการนับวันเลือกตั้งภายใน 150 วันออกไปอีก คำถามคือเพื่ออะไร ถ้าจะบังคับใช้ทันทีแล้วจะมีอุปสรรคอะไร หรือเป็นการสมคบคิดกันหาวิธีว่าทำอย่างไรจะอยู่ให้ยาวที่สุดหรือไม่. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews