รณรงค์โรงงานทั่วไทยลดใช้พลังงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ (พพ.) เปิดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม คาด 5 ปี ลดค่าใช้จ่าย 1,000 ล้านบาท พร้อมเผยภาคอุตฯ ลดใช้พลังงานปี 60 กว่าร้อยละ 5

นอกจาก พพ.และกรมโรงงานฯ ที่ร่วมมือแล้วยังมีสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนร่วมดำเนินการมี 7 โครงการ อาทิ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน้ำสำหรับโรงงานเอสเอ็มอี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำสำหรับโรงงานชีวมวล ฯลฯ โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นในภาคอุตสาหกรรม และสร้างมาตรฐานการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดขึ้น โดยตั้งเป้าปี 2561 – 2565 จะสามารถลดการใช้พลังงานไม่น้อยกว่า 100 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (Ktoe) และลดค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท เบื้องต้นคาดมีโรงงานเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 200 ราย

ทั้งนี้ จากสถิติปี 2560 การใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณการใช้โดยภาพรวมที่ 20,726 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 5.0 จากที่ในปี 2558 และปี 2559 มีปริมาณการใช้ที่ 21,083 และ 21,807 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทร. 0 2202-4215-6 หรือเข้าไปที่ www.diw.go.th.-สำนักข่าวไทย