ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไม่เหมือนใคร และอีกหนึ่งสถานที่ที่จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมา รวมทั้งประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ตที่รอบด้านในแง่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่หาชมได้ยาก ก็คือศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งนี้นั่นเอง โดยคุณจะได้เรียนรู้อดีตอันทรงคุณค่าเหล่านั้นผ่านการจัดแสดงต่าง ๆ เช่น รูปแบบบ้านเรือน ข้าวของเครื่องใช้ วิถีชีวิตความเป็นอยู่สมัยก่อน

รวมทั้งเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยที่ภูเก็ตยังเป็นเมืองถลาง และนอกจากการจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ให้ได้ดื่มด่ำกันอย่างเต็มอิ่มแล้ว สำหรับคนที่อยากศึกษาให้ลึกซึ้งกว่านั้น ที่นี่ยังมีห้องสมุดที่รวบรวมข้อมูล บันทึกต่าง ๆ จากประวัติศาสตร์ของภูเก็ตแทบทุกด้าน ทั้งการเมืองการปกครอง วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และศิลปะต่าง ๆ ให้คุณได้ค้นคว้ากันอย่างจุใจ ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในสถาบันราชภัฏภูเก็ต ถนนเทพกระษัตรี โดยเปิดให้บุคคลผู้สนใจเข้าชมได้ทุกวันทำการ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ปิดทำการเฉพาะในวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรณีหน่วยงานประสงค์จะมาเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะพร้อมกับต้องการเจ้าหน้าที่นำชมภายใน สามารถทำหนังสือถึงหอวัฒนธรรมภูเก็ตของสถาบันราชภัฏภูเก็ต ส่งไปที่ 21 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองฯ จังหวัดภูเก็ต. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand