สปส.แนะเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารพ.ใกล้ที่สุดได้

“ประกันสังคม”แนะผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉิน มีสิทธิใช้บริการโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด พร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลให้ภายใน72ชั่วโมง  เมื่อวันที่ 3 ม.ค. นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า จากตัวเลขของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (ศปถ.) พบว่าสถิติอุบัติเหตุทางถนน 5 วันสะสม ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.2560 – 1 ม.ค.2561

มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น 3,056 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 317 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,188 คน ซึ่งในกรณีนี้หากเป็นผู้ประกันตนเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินขึ้น หรือประสบอุบัติเหตุ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที สำนักงานประกันสังคมจะดูแลค่ารักษาพยาบาลให้ภายใน 72 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด ทั้งนี้ ให้ผู้ประกันตน หรือโรงพยาบาลที่ให้การรักษา และผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ ทราบโดยเร็ว ตั้งแต่เข้ารับการรักษาเพื่อให้โรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลรับผิดชอบให้บริการ ทางการแพทย์ให้กับผู้ประกันตนต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews