สิม วัดอุดมประชาราษฎร์

วัดอุดมประชาราษฎร์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2448 “สิม” (เป็นภาษาถิ่นอีสาน หมายถึง พระอุโบสถ) นั้น ญาคูบุปผา เจ้าอาวาสในสมัยนั้นเป็นผู้นำในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2476 โดยมีช่างญวนสองพี่น้องเป็นผู้ก่อสร้าง คือ นายทองคำ และนายคำมี จันทร์เจริญ ลักษณะของสิมสร้างแบบก่ออิฐพื้นเมือง ฉาบปูนปั้นลายประดับตามแบบของช่างญวน หลังคา 3 ชั้น มีปีกนกวิ่งรอบตัวสิม

โดยมีเสานางเรียงสี่เหลี่ยมก่ออิฐรับโดยรอบ มีไม้แกะสลักลำยองเป็นนาคข้างละ 5 ตัว ผนังเจาะเป็นบานหน้าต่าง หน้าบันด้านหน้ามีปูนปั้นนูนต่ำรูปครุฑ มีมังกรม้วนหาง 2 ข้าง ทางเข้าด้านหน้ามีพญานาคเฝ้าประตูประดับซุ้มโค้งทางเข้าประตู ภายในสิมประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน ผนังโดยรอบเป็นเรื่องราวพระเวสสันดรชาดก นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวการดำเนินชีวิตของชาวอีสานสมัยก่อนแทรกอยู่ด้วย ทั้งประเพณีงานศพ การละเล่นหัวล้านชนกัน รวมถึงภาพตลกและอักษรธรรมแทรกอยู่ ช่างแต้มที่เขียน “ฮูปแต้ม” (เป็นภาษาถิ่นอีสาน ใช้เรียกงานจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ) ที่สิมแห่งนี้ เป็นชาวบ้านพื้นถิ่นจากอำเภอสหัสขันธ์ ชื่อว่า “อาจารย์ผาย” และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของฮูปแต้มที่นี่ คือ มีการเขียนกำกับในฮูปแต้มโดยระบุชื่อผู้มีจิตศรัทธาจ้างช่างแต้มมาเขียนรูปในแต่ละช่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวอีสานที่มีอยู่อย่างมั่นคงยาวนานนับตั้งแต่อดีต. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand