หมู่บ้านอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าบ้านฝั่งท่า

หมู่บ้านท่องเที่ยวที่มอบประสบการณ์ความสุขของทะเลปราณบุรีได้อย่างน่าประทับใจ ที่นี่เต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกเก็บเกี่ยวไว้เป็นความทรงจำในแบบฉบับส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็น ล่องเรือหางยาวชมแม่น้ำปราณบุรี ชมพื้นที่ที่เคยเป็นแหล่งปลูกสับปะรดต้นแรก ที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอปราณบุรี พร้อมกับเพลิดเพลินไปกับวิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน

ชมแปลงผักปลอดสารพิษ และชิมผลไม้สดตามฤดูกาล เช่น มะพร้าวน้ำหอม สับปะรด ส้มโอ ละมุด มะม่วง ฯลฯ และฟังเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำสวนกันมาช้านาน นอกจากนี้ยังมี การสาธิตการทำกระดาษสาจากใบสับปะรด และลิ้มรสข้าวแช่สูตรโบราณของกลุ่มแม่บ้าน เดินชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน เพลินใจไปกับเสียงนกร้อง ในพื้นที่ที่ได้รับการจัดตั้งเป็น โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าซึ่งเกิดจากความรักและหวงแหนจากหัวใจของชาวบ้านอย่างแท้จริง พักผ่อนในโฮมสเตย์สำหรับผู้ที่ต้องการใกล้ชิดธรรมชาติและเรียนรู้วิถีชาวบ้านอย่างลึกซึ้ง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand