เกษตรสร้างชาติ : การป้องกันโรคปศุสัตว์ในฤดูหนาว

ในช่วงเปลี่ยนฤดู จากสภาพอากาศร้อนชื้นมาเป็นหนาวเย็น แห้ง ทำให้สัตว์เครียด สุขภาพอ่อนแอลง และเจ็บป่วยได้มาก สัตวแพทย์จึงแนะนำการดูแลและป้องกันโรคในสัตว์ในช่วงหน้าหนาว

สัตวแพทย์จากหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ออกตรวจฟาร์มโคนมในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงโคนมแหล่งใหญ่ อาการสะบัดร้อนสะบัดหนาว ทำให้สัตว์อ่อนแอลง เจ็บป่วยง่าย ขณะนี้พบสัตว์ป่วยเป็นโรคปากและเท้าเปื่อย ไม่ทำให้ถึงตาย แต่สัตว์จะปากเปื่อย กีบหลุด กินได้น้อย ซูบผอม โรคคอบวม ส่วนใหญ่พบในควาย แต่อาจติดมาสู่วัวในฟาร์มได้ สัตว์จะหายใจลำบาก ไข้สูง และหยุดกินอาหาร จนล้มในที่สุด

การป้องกันที่เกษตรกรทำได้คือ การฉีดวัคซีน จัดการโรงเรือนให้สัตว์อยู่สบาย ในที่ที่อากาศหนาวเย็น ควรมีสิ่งป้องกันลม ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งทั้งคนและพาหนะที่เข้าออกฟาร์ม ป้องกันการแพร่กระจายของโรค

เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมในตำบลวังไทร อำเภอมวกเหล็ก กล่าวว่า ดำเนินการทุกอย่างตามข้อกำหนดมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์ ซึ่งส่งผลให้วัวไม่ป่วยง่าย ให้น้ำนมดี แพทย์ที่เข้ามาช่วยดูแลสุขภาพวัวย้ำเกษตรกรทุกฟาร์มให้หมั่นสังเกตอาการสัตว์ที่เลี้ยง หากซึม หางตก ไม่กินอาหาร ให้แจ้งปศุสัตว์ในท้องที่ เพื่อจะให้สัตวแพทย์มาตรวจอาการ และหากวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายจะเร่งว่างมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้อย่างทันท่วงที

ขอบคุณ สำนักข่าวไทย