เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

ป่าตะวันตกอันเป็นต้นกำเนิดของผืนป่ามรดกโลก โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีสภาพอากาศจะเย็น และจะหนาวมากในระหว่างเดือนพฤศจิกายนกุมภาพันธ์ พรรณไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ ป่าผลัดใบ

สำหรับสัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ เสือลายเมฆ สมเสร็จ เลียงผา เหยี่ยว นกกระทุง เป็นต้น ที่นี่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เมื่อปี พ.ศ. 2532 จัดเป็นเขตป่าอนุรักษ์เพื่อการสงวนและ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ไฮไลท์น่าชม
– น้ำตกทีลอซู น้ำตกที่มีขนาดใหญ่และมีความสวยงามที่สุดของเมืองไทยและติดอันดับ 1 ใน 6 ของโลกคำว่า ทีลอซู นั้น เป็นภาษากะเหรี่ยงแปลว่าน้ำตกดำ ที่นี่อยู่ห่างจากที่ทำการเขตฯ 3 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร โดยเกิดจากลำห้วยกล้อท้อทั้งสายไหลตกลงสู่หน้าผาสูงชัน และมีน้ำไหลแรงตลอดปี ทั้งนี้ความกว้างของตัวน้ำตกประมาณ500เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆ ที่มีความสูงประมาณ 300 เมตร แวดล้อมด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ การเดินทางไปชมน้ำตกแต่ละชั้นบางครั้งจะต้องเดินผ่านสายน้ำตกควรใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ
(การเดินทางรถยนต์จากอำเภออุ้มผางใช้เส้นทางสายอุ้มผางแม่สอดถึงหลักกิโลเมตรที่161 มีทางแยกซ้ายที่บ้านแม่กลองใหม่ไปด่านเดลอ หรือจุดตรวจ “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง” เป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร)

เดินทางอย่างไร
โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ขัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร ถึง จังหวัดตาก ระยะทางประมาณ 425 กม. ก่อนถึงตัวจังหวัดตาก 7 กม. จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 105 (ตาก-แม่สอด) ถึงอำเภอแม่สอด ระยะทาง86 กม. แยกซ้ายมือไปตามทางหลวงหมายเลข 1090 (แม่สอด-อุ้มผาง) ตามเทือกเขาถนนธงชัย เส้นทางคดเคี้ยวสลับซับซ้อน 1,219 โค้งจาก อ.แม่สอด ถึงอุ้มผางระยะทาง 164 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม. รวมระยะทาง จาก กทม. 668 กม.
โดยรถประจำทาง
กรุงเทพฯ-แม่สอด มีรถทัวร์ประจำทาง ทั้ง บขส. โทร.0-2936-2841-48,0-2936-2852-66
ต่อ 442, 311 หรือทันจิตต์ทัวร์ โทร.0-2936-3210-4
โดยเครื่องบิน
ปัจจุบันมีภาคเอกชนเปิดบริการการเดินทางสู่อุ้มผางด้วยเครื่องบินขนาดเล็กจาก กทม. (เช่าเหมาลำ ขนาด 12 ที่นั่ง) ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นและจะได้สัมผัสเมืองอุ้มผางในอีกมิติหนึ่ง บริษัท สยาม จีเอ.จำกัด (Siam GA) บริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-อุ้มผาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2535 7050 อุ้มผาง โทร. 0 5556 1611-2 หรือ www.sga.co.th
โดยทางอื่น
แม่สอด-อุ้มผาง มีรถสองแถวประจำทาง รอบเช้าและรอบบ่าย หรือเช่าเหมารถตู้ สอบถาม คุณอ๊อด โทร 087-6767221///ททท.