เขื่อนแม่กลอง

เขื่อนแห่งแรกของจังหวัดที่สร้างขึ้นเหนือลำน้ำแม่กลองเป็นเขื่อนที่มีความสำคัญที่สุดในโครงการพัฒนา ลุ่มน้ำแม่กลองโดยรับน้ำต่อจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ ซึ่งเขื่อนแม่กลองนั้นครอบคลุมพื้นที่ 3 ล้านไร่ที่กินอาณาเขตของจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ทั้งนี้ ตัวเขื่อนกว้าง 117.50 เมตร ยาว 1,650 เมตร มีช่องระบายน้ำ กว้าง 12.50 เมตร มีช่องประตูจำนวน 8 ช่อง

ซึ่งเป็นเหมือนเส้นเลือดหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวเมืองกาญจนบุรีเลยทีเดียว นอกจากประโยชน์ หลักของการทำหน้าที่เป็นเขื่อนเพื่อการชลประทาน จ่ายน้ำให้กับเกษตรกรสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองทั้งใน จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี จนถึงนครปฐมแล้ว เขื่อนแม่กลองยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่คนท้องถิ่นนิยม เดินทางมาชมทิวทัศน์เหนือเขื่อนด้วยเช่นกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand