แนวโน้มขาลงของเศรษฐกิจไทยที่ไม่มีสัญญาณการฟื้นตัว

สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนและราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวไทยลดลงในระดับต่ำในรอบ 19 เดือนตามข้อมูลจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคมลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ลดลงจาก 79.2 เป็น 77.7 ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ 19 เดือน

นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2017 การลดลงของดัชนีในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงของเศรษฐกิจไทยที่ไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน เนื่องจาก CCI ลดลงเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสถียรภาพของรัฐบาลดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการเมืองลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 59 เดือน ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกท่ามกลางสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐและจีนการส่งออกและราคาพืชผลของไทยยังคงอยู่ในระดับต่ำโดยผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย