แพทย์แนะใส่ใจใส่บาตรช่วงสงกรานต์กันท้องร่วงในพระ

กรมการแพทย์ห่วงอากาศที่ร้อนอบอ้าวทำอาหารบูดเสียได้ง่าย ส่งผลให้พระสงฆ์เกิดอาการท้องร่วง แนะเลี่ยงถวายอาหารที่เสี่ยงก่อโรคทางเดินอาหาร เน้นปรุงสุกใหม่ถูกหลักอนามัย ในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศ ที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าว ทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย กลุ่มบุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มาจากภาวะอาหารไม่ถูกสุขอนามัยคือผู้สูงอายุเด็ก โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่ต้องรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน

จึงมีความเสี่ยงจะเจ็บป่วยจากโรคระบบทางเดินอาหารสูง จากข้อมูลของพระสงฆ์อาพาธที่เข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ ปี 2560 พบพระสงฆ์อาพาธด้วยอาการท้องร่วง จำนวน 167 รูป และเพิ่มสูงขึ้นในช่วงอากาศร้อน จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการจัดหาอาหารเพื่อตักบาตรพระสงฆ์โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นเทศกาลของวันสงกรานต์ พุทธศาสนิกชนจะทำบุญกันมาก จึงขอให้เน้นอาหารที่ปรุงเองที่บ้านหรืออาหารที่สั่งซื้อจากร้านค้าที่สะอาดถูกหลักอนามัยจะช่วยให้พระสงฆ์มีสุขภาพที่แข็งแรง ทั้งนี้อาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารที่ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ อาทิ อาหารที่มีส่วนประกอบของกะทิทั้งของคาว ของหวาน อาหารประเภทส้มตำ อาหารทะเล และยำต่าง ๆ ส่วนอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ควรปรุงให้สุกก่อนถวายพระสงฆ์ทุกครั้ง สำหรับอาหารถุง อาหารกล่อง ควรแยกข้าวและ กับข้าวออกจากกัน เพราะเมื่อพระสงฆ์บิณฑบาตในตอนเช้าจะต้องเก็บอาหารไว้ฉันตอนมื้อเพลอีกครั้ง อาจทำให้บูดเสียและเกิดโรคอาหารเป็นพิษและท้องร่วงได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth