แพทย์แผนไทยย้ำอัมพฤกษ์ อัมพาต รู้เร็ว หายได้

หมอระบุการรักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เน้นรักษาโรคทั้งทางกายและทางจิตใจ ย้ำรู้เร็ว หายได้ ฟื้นตัวไว ซึ่งการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ เส้นประสาท และข้อต่อ ป้องกันกล้ามเนื้อลีบฝ่อ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญระดับโลก ทั้งนี้พบว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของโลก

สำหรับประเทศไทยโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันสมควรซึ่งพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เป็นโรคที่มีอัตราการตายมากกว่าโรคเบาหวานและโรคหัวใจขาดเลือดถึง 1.5 – 2 เท่า การดูแลผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมองด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จะเน้นการฟื้นฟูร่างกายด้วยวิธีการนวดไทย การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร การใช้ยาสมุนไพรตำรับต่าง ๆ รวมถึงการฝังเข็ม เพื่อช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดให้ไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้มากขึ้น กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ เส้นประสาท และข้อต่อต่าง ๆ ป้องกันกล้ามเนื้อลีบฝ่อ รวมถึงการให้คำแนะนำในการบำบัดโรคทางร่างกาย และเยียวยา สภาพจิตใจของผู้ป่วยร่วมด้วย กล่าวได้ว่าการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาเป็นการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศทั้งหมด 500 กว่าแห่ง สามารถติดต่อรับบริการได้ที่โรงพยาบาลของรัฐตามภูมิลำเนาที่ท่านอยู่ นอกเหนือจากโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคแล้ว ยังมีหน่วยบริการของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth