แรงงานชาวพม่าไม่ได้รับการคุ้มครอง

พม่าอาจเสนอการประกันระยะสั้นโดยสมัครใจแก่ผู้ถือสัญชาติไทยที่จะมาทำงานในประเทศไทยนายอนุกรักษ์โตสรัตน์อธิบดีกรมจัดหางานกล่าวว่า เขาเปิดเผยว่าหัวข้อนี้เกิดขึ้นระหว่างการพบปะระหว่างเขากับพม่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นายอนุรัตน์กล่าวว่า “คู่สัญญาของผมกังวลเรื่องข้อเท็จจริงที่ว่าแรงงานชาวพม่าไม่ได้รับการคุ้มครองในระหว่างเดินทางมาประเทศไทย

เขากล่าวว่าการอภิปรายนี้ชี้ให้เห็นว่าพม่าอาจจะออกจากประเทศก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศ Anurak กล่าวว่านายพอลอดัล Sangsingkeo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้แสดงความสนับสนุนเรื่องนี้